Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kariera z GoldenEngineers.com | 24 April 2019

Przejdź na początek strony

W górę

A co po magisterium? Czyli kiedy chcemy uzyskać doktorat z inżynierii…

A co po magisterium? Czyli kiedy chcemy uzyskać doktorat z inżynierii…

Już same studia inżynierskie są wyzwaniem dla każdego z nas. Uzyskujemy tytuł magistra – a co potem? Jak się okazuje coraz częściej decydujemy się na doktorat z inżynierii, zwłaszcza, gdy myślimy o zawodzie wykładowcy.

   Można by stwierdzić, że skoro podstawowe studia inżynierskie wymagają od nas tak ogromnego zaangażowania, to doktorat jest wręcz niemożliwy. Okazuje się, że nic bardziej mylnego! Doktorancie studia inżynierskie w istocie mogą się okazać niezwykle pasjonujące. A ma to związek przede wszystkim z tym, że tu odkrywa role praktyka, nie teoria. A co za tym idzie – możemy zacząć sprawdzać się w tym, czego tak zacięcie uczyliśmy się przez ostatnie pięć lat. Inżynierskie studia doktoranckie można odbyć praktycznie na każdej uczelni państwowej w kraju.

   Aktualnie tego typu studia można odbyć zarówno trybie dziennym (stacjonarnym), jak i zaocznym (niestacjonarnym). Studia te trwają cztery lata. W czasie ich trwania doktorant nie tylko skrupulatnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej, ale i po ich ukończeniu potencjalny inżynier jest w pełni gotowy, to wykonywania swojego zawodu, oraz do wykładania nauk inżynierskich na każdej uczelni. Jak więc widzimy – perspektyw jest naprawdę wiele! Dodatkową zachęta jest fakt wyboru licznych specjalizacji, gdzie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!oculus   Wybór odpowiedniej specjalizacji jest o tyle ważny, iż tego typu studia, jak każde inne praktycznie w pełni koncentrują się nie na teorii, lecz na praktyce.

   A jak wygląda rekrutacja? Przede wszystkim obowiązują dwa terminy – w semestrze letnim i zimowym. Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę przede wszystkim średnią ocen ze podczas pięciu lat studiów magisterskich. Jeśli chodzi o dokumentacje, tu trzeba złożyć m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, VigRx Plus kwestionariusz osobowy, udokumentowanie znajomości języka obcego, czy dokumenty potwierdzające odbycie stażu. Szczegółowe warunki rekrutacji, jak i ilość wolnych miejsc ustala bezpośrednio Rektor na wiosek Dziekana Wydziału. Tu warto wspomnieć, że coraz więcej tych procedur przeprowadzanych jest w trybie on – line.