Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kariera z GoldenEngineers.com | 24 April 2019

Przejdź na początek strony

W górę

Discount levitra online Kiedy inżynier chce założyć firmę w Anglii

Discount levitra online Kiedy inżynier chce założyć firmę w Anglii

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało współczesnym inżynierom wiele dodatkowych możliwości. Także tyczy się to kwestii zakładania firmy we Francji. Tu warto podkreślić, że Polak pod względem prawnym jest na równi traktowany z pełnoprawnym obywatelem Francji.   Zanim jednak na dobre przejdziemy do rejestrowania naszej działalności musimy dokładnie sprawdzić nasze indywidualne zdolności prawne. To znaczy, że trzeba przede wszystkim określić rodzaj prowadzonej działalności. We Francji aktualnie wyróżnia się cztery podstawowe formy do których zalicza się: rzemieślniczą, gdzie jest to niezależna działalność produkcyjna zajmująca się między innymi wykonywaniem napraw i świadczeniem usług, przy czym dokonuje się tego przy zatrudnianiu nie więcej, niż 10 pracowników, przemysłowa – podobnie, jak wyżej jest to niezależna działalność, przy wykorzystaniu maksymalnie 10 pracowników, handlowa, która ma związek przede wszystkim z szeroko pojętą działalnością handlową, wolne zawody, które podlegają działalności intelektualnej (np. adwokaci, lekarze).
oculus


   Przede wszystkim trzeba podpisać odpowiednią umowę zawierającą podstawowe dane dotyczące świadczonej usługi. Taką umowę polski przedsiębiorca musi podpisać jeżeli drugą stroną jest francuski przedsiębiorca, lub prace będą wykonywane na terenie Francji. Każdy Polak chcący rozpocząć swoją działalność we Francji musi powiadomić też usługi francuskich inspekcji pracy o rodzaju prowadzonej przez siebie działalności.


   We Francji ogromnie ważne za wszelkie świadczenia socjalnie, oraz uregulowany poziom wynagrodzeń. Chodzi o to, by każdy obywatel z Polski zakładający działalność we Francji, był pod względem socjalnym na równi traktowany z obywatelem tego kraju. Dotyczy to również równego traktowania kobiet i mężczyzn.
oculus


   Wykaz tego typu umów można znaleźć między innymi na stronie www.code­du­travail.com. Z kolei samo zawiadomienie do inspekcji pracy powinno zawierać m.in. nazwę firmy, jej dane adresowe, godziny czasu pracy, ewentualne zakwaterowanie pracowników.
Następny wpis

To już ostatni wpis