Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kariera z GoldenEngineers.com | 24 April 2019

Przejdź na początek strony

W górę

Niepełnosprawni, a studia inżynierskie

Niepełnosprawni, a studia inżynierskie

Choć dla osób z niepełnosprawnością studia inżynierskie są dużym wyzwaniem, w ostatnich latach coraz więcej niepełnosprawnych sięga po dyplom magistra inżynierii. Nic dziwnego – współczesne uczelnie są bardzo przychylne osobom niepełnosprawnym.

 

   W tym miejscu warto wspomnieć, że osoby z niepełnosprawnością są niezwykle uznawani wśród wykładowców. Niepełnosprawni, poprzez fakt, że na co dzień muszą wkładać w poszczególne zadania dwa razy więcej siły i determinacji, są uznawane za studentów ambitnie dążących do celu, wiedzących czego chcą. To też w przeciągu ostatnich lat uczelnie wyższe naszego kraju głowią się jak ułatwić studia osobom niepełnosprawnym. A zapewniamy, że tych udogodnień pojawiło się wiele.

oculus

   Przede wszystkim, tu należy podkreślić, że stopień zaangażowania studenta, oraz rodzaj pomocy uzależniany jest od rodzaju niepełnosprawności. Pierwszą zasadniczą sprawą są studia w trybie on – line. Dziś, to już nie tylko poszczególne przedmioty wykładane są przez internet, ale i w wielu przypadkach całe semestry można zaliczać zdalnie. Takie ułatwienie jest szczególnie ważne w przypadku osób, które mają ograniczone zdolności w samodzielnym poruszaniu się.

oculus

   Na tych, którzy decydują się jednak dojeżdżać na uczelnie czeka sporo udogodnień. Pod względem architektonicznym – podjazdy, windy, szerokie przejścia, to już praktycznie standard na każdej uczelni. Ponadto są również oferty pomocy w samej dydaktyce. Przede wszystkim każdy niepełnosprawny student może ubiegać się o stypendium z tytułu niepełnosprawności. W wielu przypadkach student może ubiegać się także o stypendium socjalne. Wielu studentów z niepełnosprawnościami decyduje się również na podjęcie studiów na zasadzie IOS (indywidualnej organizacji studiów), lub ITS (indywidualnego toku studiów), daje to możliwość regulowania sobie ilości przyswajanego materiału, a także terminu odbywanych egzaminów.

   W wielu uczelniach wyższych powstały również różnego rodzaju stowarzyszenia zajmujące się bezpośrednio aktywizacją studentów niepełnosprawnych w życiu uczelni.