Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kariera z GoldenEngineers.com | 24 April 2019

Przejdź na początek strony

W górę

Niepełnosprawni inżynierowie na rynku pracy

Niepełnosprawni inżynierowie na rynku pracy

   Z jednej strony obawa przed wykonywaniem trudnych zleceń, z drugiej strony stale rosnący popyt na niepełnosprawnych na rynku pracy. Temat ten ciągle budzi wiele emocji. Jedno jest jednak pewne – niepełnosprawni jak każdy z nas pragnie satysfakcji zawodowej.   Temat niepełnosprawnych na rynku pracy od lat budzi wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony mamy silnie ukorzenione stereotypy mówiące o tym, że niepełnosprawny pracownik nie jest tak wydajny jak osoba zdrowa. Jest to problem, który ciągle jest skutecznie zwalczany. Pracodawcy w wielu przypadkach poszukują pracowników z niepełnosprawnościami. Według nich Instant Knockout osoby niepełnosprawne są tak samo zaangażowanymi pracownikami jak osoby pełnosprawne, a dzięki temu, iż każdy dzień jest dla nich większym wyzwaniem często są jeszcze bardziej zdeterminowane. I tak rzeczywiście jest! Przy problem nie tkwi w tym przypadku w samej wydajności osoby niepełnosprawnej na rynku pracy, a społecznego nastawienia i tolerancji dla osób z niepełnosprawnością.
oculus


   A tu przełomem mogą okazać mogą okazać się standardy nie tylko w naszym kraju, ale i poza jego granicami. A ma to związek nie tylko z samym zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, ale i odpowiednimi regulacjami prawnymi.

   Na przykład w USA, czy innych krajach europejskich silny wpływ miało lobby dotyczące osób niepełnosprawnych, które miało na celu właśnie ustanowienie odpowiednich regulacji prawnych, które zapobiegały bezrobociu osób z niepełnosprawnością, a także ich wykluczeniu w społeczeństwie.
oculus


   Na szczęście zagraniczne trendy sukcesywnie przedostają się na nasz rynek. Sam PFRON często organizuje środki dające możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych. Sami pracodawcy również w wielu przypadkach wręcz nie ukrywają korzyści jakie płyną z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.