Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kariera z GoldenEngineers.com | 24 April 2019

Przejdź na początek strony

W górę

Take cialis levitra together Z jakimi problemami borykają się niepełnosprawni inżynierowie?

Take cialis levitra together Z jakimi problemami borykają się niepełnosprawni inżynierowie?

Akceptacja społeczna, to niestety najczęściej odnotowywany problem z jakim muszą borykać się osoby niepełnosprawne, w tym inżynierowie. Choć ten problem z dnia na dzień maleje. Bo tu trzeba przyznać, że osoby niepełnosprawne to w świetle prawa (i nie tylko!) bardzo atrakcyjni pracownicy.


   Do niedawna największym problemem wśród osób niepełnosprawnych były tzw. bariery architektoniczne. Brak windy, podjazdów – przez ich brak osoba poruszająca się na wózku, bądź o kulach miała praktycznie zerowe szanse na swobodne dostanie się i poruszanie w miejscu pracy. Z biegiem lat mamy sytuacje, gdzie na szczęście wiele budynków jest pod względem architektonicznym w pełni przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Pod względem merytorycznym osoby z niepełnosprawnościami uznawane są jako osoby ambitne, obowiązkowe, a dzięki swojej codziennej determinacji uparcie dążące do celu.
oculus


   Jeśli chodzi o kwestię prawną, tu również niepełnosprawny pracownik staje się atrakcyjny. W dzisiejszych czasach jak wiemy pracodawcy mają refundowane przez Państwo stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej – w związku z tym nie ponoszą żadnych kosztów względem zatrudniania osoby z niepełnosprawnością. Gdzie zatem leży problem? Tu przede wszystkim problemem jest świadomość społeczna. Osoby niepełnosprawne jak każda inna osoba pragnie być potrzebną i aktywną na rynku pracy. Dla wielu osób niepełnosprawnych praca zawodowa jest pewnego rodzaju rehabilitacją i szansą rozwoju. Owszem, wszelkiego rodzaju zasiłki, renty socjalne, tudzież rodzinne są potrzebne jako dochód stały, przyznawany przez Państwo. Niestety nadal wiele osób bazuje właśnie na tych aspektach jeśli chodzi o utrzymaniu się przez osoby niepełnosprawne. Należy jednak pamiętać, że nic tak nie rozwija człowieka jak szeroko pojęta aktywność społeczna, co w przypadku osób niepełnosprawnych ceni się podwójnie.
oculus